лечение на

кинезитерапия

Наименованието произлиза от гръцки „kinesis” – движение и „терапия” – лечение, или лечение чрез движение.

 

Кинезитерапия, възстановяване и рехабилитация при:

 

- Счупвания и травми
- Хипотрофия на мускулатура
- Поставяне на изкуствена става
- Контрактури
- Слединсултни състояния
- Затруднени движения
- Изтръпвания на крайниците
- Обездвижване
- Главозамайване и световъртеж от вертебрален произход
- Затлъстяване
- Следоперативни намеси
- Мигренозно главоболие
- Трудно зарасващи рани
- Диабетна полиневропатия
- Белези и цикатрикси
- Целулит