лечение на

АПАРАТУРА

 • С уникалната модулна система на BTL могат да се направят до 4 терапии в един апарат.

 • Електротерапия

  Избор от над 5000 вълни и техните модулации. Третиране на 2 пациенти едновременно с независими терапии. Вградена енциклопедия, базирана на дългогодишни медицински изследвания. Връзка с други продукти на BTL : ултразвук и/или вакуум апарат. Сензорен дисплей 'touch screen' за лесна и удобна работа.

 • Лазертерапия

  Голям избор от BTL лазерни проби (до 400 mW) за повърхностни и вътрешни тъканни слоеве. Вградена енциклопедия, с предварително заложени протоколи, базирани на многогдишни медицински изследвания. Препоръчителни приложения за различни медицински области (рехбелитация, дерматология, гинекология, УНГ, спортна медицина и др.). Сензорен екран за удобна работа.

 • Магнитотерапия

  Уникална FMF™ Технология (Фокусирано Магнитно Поле) – магнитно поле с висок интензитет, фокусирано върху третираната област, без влияния и странични ефекти върху останалите части и върху оператора. Модерна терапия с доказан ефект върху болката и противовъзпалителен ефект, както и ускоряване на лечението. Вградена енциклопедия, базирана на дългогодишни медицински изследвания. Препоръчителни приложения за различни медицински области (рехабилитация, дерматология, УНГ, гинекология, спортна медицина и др.). Сензорен дисплей 'touch screen' за лесна и удобна работа.

 • Ултразвукова терапия

  Мултичестотна ултразвукова система с визуален контрол на контакта между накрайника и пациента. Ултразвуков накрайник с анатомична форма за удобна работа. Вградена енциклопедия, базирана на дългогодишни медицински исзледвания. Връзка с други продукти на BTL : BTL електротерапия. Сензорен дисплей 'touch screen' за лесна и удобна работа.

 • Топлотерапия

  Комбинация от две топлотерапии - парафинова баня и затопляне с горещи компреси.