лечение на

начало

Д-р Мария Колева - специалист физикална медицина и рехабилитация

Сключен договор с НЗОК


На всеки пациент се предлага индивидуална комплексна лечебно оздравителна програма, която включва: високо квалифициран медицински преглед от лекар специалист - физиотерапевт, прецизни медицински изследвания, медикаментозно лечение съпроводено с модерна физиотерапия с над 26 вида различни процедури, провеждани от специалист.

 

В кабинета  по Физиотерапия и рехабилитация работят висококвалифицирани специалисти и е оборудван с най-съвременните апарати за елетротерапия, лазеротерапия и лазерпунктура.

 

Обект на лечение със съвременните медоти на физикалната медицина и рехабилитация са следните групи заболявания:

  - дегенеративни и възпалителни ставни и вертеброгенни заболявания

  - травматични увреди на опорно двигателния апарат

  - околоставни мекотъканни възпалителни заболявания

  - болести на периферната нервна система - дискови хернии, радикулити

  - главоболие, мигрена

  - неврози, депресии, безсъние

  - гинекологични възпалителни заболявания, стерилитет, аднексит, мастопатия

  - възпалителни заболявания на горни дихателни пътища

  - трудно зарастващи рани и следоперативни цикатрикси